Kmen
Náhled kmeneNáhled kmene

Kmen je něco jako tým. Členové kmenu by se měli o kmen starat a vyšplhat s ním do prvních míst mezi nejlepší kmeny. Pořadí kmenů se určuje podle součtu proslulosti všech členů, takže pro postup je důležité mít aktivní členy a také velký počet členů - více hráčů, více proslulosti. Kmen může mít omezeně členů, proto je pro další příjem členů potřeba kmen rozšířit, což stojí zlato. Zlato mohou do kmene členové přispívat v libovolném množství. Je na vedení kmenu, jaké pravidla přispívání si vytvoří a jaké tresty budou za nedodržování.

Vstup

Můžete být členem pouze jednoho kmenu. Pokud se chcete stát členem nějakého kmenu, klikněte v menu na Kmen a objeví se vám možnost založení kmenu a požádání o přijetí do již existujícího kmenu. Rozhodněte se, jestli chcete zkusit štěstí s vlastním kmenem, nebo se k někomu jen přidat. Pokud se chcete k někomu přidat, musíte jim poslat žádost a je na vedení k menu, jestli vás přijmou nebo odmítnou.

Odchod

Jsou dva druhy odchodu - dobrovolný a nedobrovolný. Dobrovolný je, že odejtete sami a nedobrovolný, že vás vedení kmenu vyhodí.

Hodnosti

Každý člen má nějakou hodnost. Každá hodnost má nastaveny nějaké pravomoce. Zakladní hodnosti jsou dvě - Vůdce a Člen. Vůdce v kmenu může být jenom jeden a zodpovídá za jednání celého kmenu. Tuto hodnost získá zakladatel kmenu a jako jediný ji může předat někomu jinému. Hodnost Člen dostane nový člen kmenu. Vůdce, nebo někdo s hodností, která má tu pravomoc, si může vytvořit neomezeně hodností a přidělit je hráčům. Může si u nich nastavit tyto pravomoce:

Náhled správy členůNáhled správy členů

Přijímání

Umožňuje přijímat nebo odmítat žádosti.

Profil

Umožňuje upravovat vlajku, popis a web kmenu.

Hodnosti

Umožňuje vytvářet, upravovat a mazat hodnosti a udělovat je členům.

Vyhazování

Může vyhodit z kmenu kteréhokoliv člena kromě Vůdce.

Rozšiřování

Umožňuje rozšiřovat úrovně kmenu.

Diplomacie

Umožňuje měnit diplomacii kmenu.

Psát vzkazy

Umožňuje psát vzkazy do kmenového vzkazníku.

Upravovat vzkazy

Umožňuje upravovat své vzkazy ve vzkazníku.

Mazat vzkazy

Umožňuje mazat své vzkazy ve vzkazníku.

Vzkazník

Slouží pro komunikaci mezi členy kmenu. Když některý člen přidá vzkaz, uvidí ho všichni. Na úvodní stránce kmenu je tlačítko Vzkazník s počtem nových vzkazů v závorce.